Miljö

Vi på Mullhyttans fordonsdemontering AB tar hänsyn till miljön. Vi arbetar med bilåtervinning där vi försöker hela tiden återvinna så mycket som möjligt av bilen. Sedan 2016 är vi en auktoriserad bilskrot av länsstyrelsen det innebär att vi regelbundet kontrolleras av lokala myndigheter. Vi strävar hela tiden att blir bättre.  

Varför skrota bilen?

Att skrota bilen kan vara ett klokt beslut. Skrotbilar kan utgöra miljöfara men också för djur. Det är därför viktigt att man hanterar ett uttjänt fordon på korrekt sätt. En skrotbil klassas som farligt avfall och innehåller farliga ämnen som kan spridas i miljön. Vi på Mullhyttans bilskrot hjälper till med hämtning och skrotning av bilen 

När är det dags att skrota bilen?

Det kan vara dags att skrota bilen om bilen är i dåligt skick och är inte längre säker att köra men också om det är inte längre värt att reparera. Ett uttjänt fordon ska enligt lag lämnas endast till en auktoriserad bilskrot.


Vad händer med din skrotbil?

Det första vi gör med skrotbilen är att avregistrera bilen hos transportstyrelsen .Endast en auktoriserad bildemontering kan avregistrera bilen. När bilen är avregistrerad börjar vi med miljöarbetet.
  1. Det går till att vi börjar med att funktionstesta skrotbilen
  2. Batterier och glasrutor tas hand om till våra återvinningscontainer
  3. Spränger airbags
  4. Hjulen av monteras
  5. Dränering där vi tömmer alla oljor, från motorer, växellådor,bakaxlar, Samtidigt tömmer vi bilen på alla vätskor som glykol, spolarvätskor, bränsle och annat
  6. Bilen ställs på bilskrotsgården för demontering av delar eller pressning